Monthly Archives: May 2019

Find ud af om du har Herpes Genitalis

Der er visse sygdomme, som ikke er så dejlige at snakke højt om fordi, at folk ofte kan blive skræmt væk. Herpes Genitalis er en af dem og derfor er der mange, der undlader at sige, at de er smittet. Det kan være et stort problem da det kan gå ud over andre. Det er nemlig med til at gøre, at der også er andre, der er bange for at snakke om deres herpes sygdom. Hvis vi alle sammen snakker

Kursus i Project til den moderne projektleder

De fleste virksomheder anvender i dag digitale programmer, som har til formål at understøtte, styrke og effektivisere de daglige rutiner og arbejdsgange. Det tilsyneladende stigende behov for effektivisering har gjort efterspørgslen efter programmer, som kan være til gavn for specifikke brancher større end nogensinde før. I dag findes der derfor en lang række af IT-programmer, som målretter sig særligt til specifikke brancher og disses behov. Arbejder du med projektledelse har du måske før hørt om eller stiftet bekendtskab med programmet