Monthly Archives: May 2019

Kursus i Project til den moderne projektleder

De fleste virksomheder anvender i dag digitale programmer, som har til formål at understøtte, styrke og effektivisere de daglige rutiner og arbejdsgange. Det tilsyneladende stigende behov for effektivisering har gjort efterspørgslen efter programmer, som kan være til gavn for specifikke brancher større end nogensinde før. I dag findes der derfor en lang række af IT-programmer, som målretter sig særligt til specifikke brancher og disses behov. Arbejder du med projektledelse har du måske før hørt om eller stiftet bekendtskab med programmet