Sådan fungerer energiberegninger

Når du bygger nyt, om, eller til, skal du have byggetilladelse og opfylde en del forskellige krav. Et af disse krav er energiberegninger. Læs her hvordan, hvorfor og hvornår. Der findes nemlig flere slags energiberegninger. Alt efter omstændighederne skal du lave den ene eller anden form for energiberegning. Hele ideen med energiberegninger er at sikre sig at der ikke bruges mere end nødvendig energi til opvarmning af boligen. Energiberegninger danner også grundlag for den obligatoriske energimærkning, når huset skal på markedet.

Derfor er det altid en god ide at gøre sig klog. Selv hvis du ender med at overlade alle dine energiberegninger til betalte eksperter, så er det alligevel nyttigt at du ved hvad snakken og dokumenterne drejer sig om.

3 slags energiberegninger

For at overholde de lovlige krav, dvs. de gældende paragraffer for energiforbrug, kapitel 11 skal du kende de 3 slags energiberegninger. Du skal også vide hvilken slags energiberegning der er påkrævet og relevant for dit byggeprojekt.

Den simpleste energiberegning kaldes for varmetabsberegning.

Varmetabsberegning

En simple energiberegner fortæller dig hvor megen varme der går tabt i din bygning. Alle bygninger taber varme og skal derfor isoleres. Varmetabsberegningen kan du bruge til at beregne hvor stor dit varmeanlæg skal være, og/eller hvor meget mere du skal isolere bygningen. Det er altså ikke kun bureaukrati, men faktisk rigtig nyttige og brugbare oplysninger, der også kan hjælpe dig med at spare en masse penge i længden.

Energiramme

Energiramme beregningen er påkrævet når du bygger et helt nyt hus. Den fortæller dig hvor megen energi der skal bruges til at opvarme dit nye hus. Målenheden for dette er kWh/m2/år, altså kilowatt timer pr. kvadratmeter pr. år. Det giver dig også en praj om hvilken slags varme der ville være bedst for dit hus og hvor høj varmeregningen bliver.

Når energirammen er fundet sendes beregningen videre til en energikonsulent. Energikonsulenten vil så udregne bygningens energimærke med baggrund i energirammen.

Varmetabsramme

For at du kan udføre en varmetabsramme beregning skal din bygnings U-værdi overholde §268 i bygningsreglementet. U-værdien fortæller hvor megen varme (som måles også i kWh) trænger igennem hver kvadratmeter byggemasse eller bygningsdel når der er en temperaturforskel på 1 grad på hver side. (inder- og yderside)

Varmetabsrammen er den energiberegning du skal have når du laver en tilbygning. Her gælder det ikke kun at få værdier for mure og tag, men især også for vinduer og døre. Det er igennem disse åbninger at der går mest energi fortabt, og derfor stilles der også skarpe krav til både døre og vinduer.

Varmetabsrammen er sidst blevet opdateret i 2018. Det er altså meget nye og aktuelle bestemmelser der her skal overholdes.

Der er grænser for hvor megen varmetab er tilladt

Når det drejer sig om en tilbygning, så skal du være opmærksom på at varmetabet for den nye del af boligen aldrig må være højere end for den eksisterende del. Med varmetabsramme beregningen skal du dokumenter for at dette er tilfældet.

Du kan sagtens gøre alle disse beregninger selv. Men de skal tjekkes af sagkyndige.